หน้าหลัก

“ไม่จำเป็นต้องส่งเสริมผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ย และทำลายคุณภาพดิน แต่ควรศึกษาสภาวะการตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไม่ให้ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน” จาก หนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี” 20 ปี กปร.

“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย ทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้าน การพัฒนาข้าวไทย และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาพระองค์ท่าน จึงทำให้แผ่นดินไทยกลายเป็น “แผ่นดินทอง” ความทุกข์ยากลำบากแปรเปลี่ยนเป็นสุขสบาย อยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและชาวนามากมาย” (มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ )

สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์ข้าว จังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

สกลนครโมเดล ตอน ข้าวนิคมน้ำอูน Ep1.3 สมาชิกกลุ่มโครงการวิจัย “สกลนครโมเดลฯ “

สกลนครโมเดล ตอน ข้าวฮางวาริชภูมิ Ep1.1

“สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้าวฮางวาริชภูมิ “สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยจากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวจากรูปสมาชิกในโครงการ “สกลนครโมเดล”

ประชากรไทยกว่าร้อยละ 60 เป็นเกษตรกร ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ประเทศไทยเคยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก กว่า 10 ล้านตันต่อปี ข้าวไทยสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากทุกปี ข้าวจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ช่วยกอบกู้และพยุงเศรษฐกิจของประเทศในช่วงวิกฤตข้าว เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมประจำชาติ มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อ ภูมิปัญญาและวิถีทางในการดำรงชีวิตของคนไทย
See more at:
 (ที่มา : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ )

สายพันธุ์ข้าวไทยที่เราใช้นั้นมีอยู่มากมาย หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ต่างก็มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน และจากการที่แต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป งานวิจัยข้าวในประเทศไทย ที่เป็นแหล่งส่งออกข้าวอันดับต้น ๆ ของโลกจึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและทำการวิจัยข้าวให้มีสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนการปลูกข้าวในไทยของเกษตรกรให้ดีมากยิ่งขึ้น (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) )
See more at: ……
(ที่มา : http://www.arda.or.th/)

ปัจจุบันนอกจากการขายข้าวสารผ่านหน้าร้านธรรมดา ยังมีธุรกิจการขายข้าวสารแบบออนไลน์ ก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งพ่อค้าออนไลน์ก็ต้องมีวิธีทำการตลาดให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าข้าวสารของเรานั้นคุณภาพดีไม่ต่างจากการซื้อหน้าร้านปกติ รวมถึงราคาไม่แพงกว่าทั่วไปด้วย
See more at: …….
(ที่มา : http://www.thaismescenter.com)

โครงการ “สกลนครโมเดล” การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย จากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์ 0866399973