กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขาย ดอนหวายนคร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขาย บ้านดอนหวาย
ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

 1. ข้าวเหนียว กข.6
 2. ข้าวหอมมะลิ กข.105
 3. ข้าวไรซ์เบอรี่
 4. ข้าวฮางไรซ์เบอรี่
 5. ข้าวฮางงอกหอมมะลิ
 6. ข้าวฮางสังข์หยด
 7. ข้าวฮางเหนียว
 8. ข้าวอื่นๆ

ข้าวฮางงอก

ข้าวฮางงอกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคอีสานมานานนับร้อยปี เป็นข้าวที่เพาะงอกจากข้าวเปลือกมีไฟเบอร์ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากเปลือกมาเคลือบในเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีสารอาหารมากกว่าข้าวกล้องงอก ข้าวฮางเป็นข้าวน้ำนมที่มีระยะแก่เกินกว่าจะทำข้าวเม่า แต่ยังไม่สุกพอในระยะเก็บเกี่ยว โดยนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำและไปนึ่งก่อนนำมาสีเป็นข้าวกล้อง ซึ่งทำได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า จึงทำให้แตกต่างจากการทำข้าวกล้องงอก

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

 1. ช่วยควบคุมน้ำหนัก
 2. มีไฟเบอร์สูง
 3. หน้าท้องแบนราบ
 4. ดีท็อกซ์ของเสีย
 5. มีวิตามินอีสูง
 6. โฟเลตสูง
 7. สารสีม่วง ชะลอความแก่
 8. ร่างกายแข็งแรง

สกลนครโมเดล ตอน ดอนหวายนคร Ep1.2

พ่อสุพรรณ แสนทวีสัตย์

“กลุ่มดอนหวายมีสมาชิกเกือบทั้งหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซึ่งมีอาชีทำนา ทำสวน จึงได้รวมตัวกันทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปข้าวเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง เริ่มทำตอนปี 2559 ตอนนั้นกู้เงินมาเริ่มต้นและจ่ายเป็นรายปี เริ่มจากข้าวเหนียว กข6 ข้าวหอมมะลิ 105 ต่อมาจึงพัฒนาเป็นแปรรูปข้าวฮางจ้าว ข้าวฮางเหนียว ข้าวสังข์หยด ข้าวฮางสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวฮางงอก ทำให้สมาชิกพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มรายได้ช่วยครัวเรือนตนเอง กลุ่มได้รับสนับสนุนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี และพัฒนาชุมชน เกษตร เข้ามาสนับสนุน ตลาดที่ขายอยู่เป็นตลาดประชารัฐ หน้าโลตัส และขายตามที่ศูนย์รัตนภาฯ จัดนิทรรศการ ขายให้โรงพยาบาลพังโคนจนปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่องบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และการขายออนไลน์ ตอนนี้กำลังศึกษาการขายบนลาซาด้า ส่วนทางเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยเป็นคนช่วยโปรโมทสินค้าให้ ขายได้ดีขึ้นบางคนสั่งทางเฟส บางคนมาซื้อที่บ้านเลยก็มี…”

พ่อสุพรรณ แสนทวีสัตย์
ประธานกลุ่ม

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ดอนหวายนคร


ระบบร้านขายข้าวออนไลน์ดอนหวายนคร


กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพ่อแม่ทำลูกช่วยขาย ดอนหวายนคร
67 ม.7 บ.ดอนหวาย ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร 0887398374

Advertisement