กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านสูงเนิน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว-แปรรูปไม้ไผ่ (Young Smart Farmer) บ้านสูงเนิน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

สกลนครโมเดล ตอน ข้าวนิคมน้ำอูน Ep1.3

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว-แปรรูปไม้ไผ่ (Young Smart Farmer) บ้านสูงเนิน ตำบลนิคมน้ำอูน
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

  1. ข้าวเหนียว กข.6
  2. ขาวดอกมะลิ105
  3. ข้าวกล้องมะลิ105
  4. ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอรี่
  5. ข้าวกล้องมันปู
  6. ข้าวฮางงอกมันปู
  7. ข้าวฮาง
  8. ข้าวอื่นๆ

ที่อยู่

12 ม.8 บ้านสูงเนิน (ผัง2) ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทร.0879154186

“ข้าวอำเภอนิคมน้ำอูน ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย”

“กลุ่มเราต่อยอดจากข้าว “ตาเตี้ย” จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตข้าวเพื่อกินในครอบครัว และขายออกสู่โลกภายนอก ปกติเราขายกันเองในหมู่บ้าน ขายปลีกในงานแสดงสินค้าระดับจังหวัด งานเกษตรจังหวัด กลุ่มยังสมาร์ท งานพัฒนาชุมชนจัด ยังไม่ได้ขายออนไลน์ เรามีข้าว หอมมะลิ 105,ข้าวเหนียว กข 6,ข้าวกล้องงอกไรซ์เบอร์รี่ และวางแผนผลิตข้าวสังข์หยด มทร.สกลนคร มาสอนเราขายข้าวออนไลน์แรกๆ ดูยุ่งยากมากแต่พอทดลองขายโดย มทร.สกลนคร เป็นคนโปรโมทและเปิดร้านค้าออนไลน์ให้ เรามี Lazada,Facebook,E-commerce ค่อยๆ เป็นค่อยไปๆ เริ่มถนัดขายดีขึ้น เริ่มมีเจ้าประจำแล้ว “

วนิดา อาจทุมมา
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปข้าว
บ้านสูงเนิน อ.นิคมน้ำอูน
จ.สกลนคร

Advertisement