กลุ่มสตรีแปรรูปข้าวอินทรีย์ บ้านกุดเรือใหญ่

“อยากให้คนไทยได้กินข้าวอินทรีย์”

ผลิตภัณฑ์ข้าวกลุ่มสตรีแปรรูปข้าวอินทรีย์ บ้านกุดเรือใหญ่

นางนิรบล ป่งกวาน
ประธานกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี-แปรรูปข้าวอินทรีย์ บ้านกุดเรือใหญ่

 1. ขัาวฮางงอกหอมมะลิ 105
 2. ข้าวกล้องหอมมะลิ 105
 3. ข้าวหอมมะลิแดง
 4. ข้าวหอมมะลิดำ
 5. ข้าวข้าวหอมนิล
 6. ข้าวไรซ์เบอร์รี่
 7. ข้าวทับทิมชุมแพ
 8. ข้าวเหนียวดำ
 9. ข้าวเหนียวแดง
 10. ข้าวฮางงอกข้าว กข 6
 11. ข้าวพึ้นเมึองข้าวขื้ตมหอม
 12. ข้าวหอมสกลนคร

“ข้าวอินทรีย์บ้านกุดเรือใหญ่ บางทีก็เรียกข้าวอินทรีย์บ้านนาซอ ” ปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมี 100% เราทำปุ๋ยจากธรรมชาติ หมักเอง ได้รับการสนับสนุนจากกรมการข้าว เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ พัฒนาชุม เทศบาล ช่วยสนับสนุนให้ไปอบรมบ้าง พันธุ์ข้าวบ้าง และอีกหลายๆ อย่าง เราขายข้าวให้โรงพยาบาลวานรนิวาส บางทีเกษตรอำเภอหรือเทศบาลก็มาซื้อ มีขายที่หน้าโรงพยาบาลฯ ประจำ ขายตามงานที่หน่วยงานต่างๆ ให้ไปขาย เช่น ศูนย์วิจัยข้าวจัดงาน ออกบูธตามงานแสดงสินค้าในจังหวัด กลุ่มเราพึ่งเริ่มทำการขายออนไลน์ ตอนราชมงคลสกลนครมาช่วยสอน ครั้งแรกขายผ่านเฟสบุ๊ค ตอนนี้กำลังเริ่มขายในลาซาด้า และกำลังฝึกขายผ่านเว็บขายข้าว ยังไม่ค่อยถนัดแต่จะฝึกทำมีสมาชิกมาช่วยๆ กัน เราขายตามที่เราผลิตขายได้ ไม่ได้รับออเดอร์ใหญ่ไม่อยากไปรับข้าวใครมาขายเพราะไม่รู้ว่าเป็นข้าวอินทรีย์ไหม ขายของกลุ่มตัวเองพออยู่ได้ก็พอแล้ว…”

นิรบล ป่งกวาน
ประธานกลุ่มกลุ่มสตรี-แปรรูปข้าวอินทรีย์ บ้านกุดเรือใหญ่

สกลนครโมเดล ตอน ข้าวอินทรีย์วานรนิวาส ฉบับเริ่มต้น

ระบบขายข้าวออนไลน์บ้านนาซอ

กลุ่มสตรีแปรรูปข้าวอินทรีย์ บ้านกุดเรือใหญ่
137 ม.3 บ.กุดเรึอน้อย ต.นาชอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนตร 47120
โทร 0849387964

Advertisement