การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

ที่ชื่อกลุ่มเกษตรกรสถานะสหกรณ์ประเภทกลุ่มเกษตรกรจำนวนสมาชิกร่วมทำธุรกิจทั้งหมด
1กลุ่มเกษตรกรทำนาขัวก่ายดำเนินการทำนา108
2กลุ่มเกษตรกรทำนาค้อเขียวดำเนินการทำนา74
3กลุ่มเกษตรกรทำนาคอนสวรรค์ดำเนินการทำนา90
4กลุ่มเกษตรกรทำนาคำตากล้าดำเนินการทำนา64
5กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกก่องดำเนินการทำนา310
6กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกศิลาดำเนินการทำนา178
7กลุ่มเกษตรกรทำนาจันทร์เพ็ญดำเนินการทำนา103
8กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างมิ่งดำเนินการทำนา70
9กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงสือดำเนินการทำนา156
10กลุ่มเกษตรกรทำนาด่านม่วงคำดำเนินการทำนา164
11กลุ่มเกษตรกรทำนาต้นผึ้งดำเนินการทำนา70
12กลุ่มเกษตรกรทำนาทรายมูลดำเนินการทำนา95
13กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งแกดำเนินการทำนา130
14กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทองดำเนินการทำนา145
15กลุ่มเกษตรกรทำนานาแก้วดำเนินการทำนา53
16กลุ่มเกษตรกรทำนานาซอดำเนินการทำนา84
17กลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนาดำเนินการทำนา98
18กลุ่มเกษตรกรทำนานาเพียงดำเนินการทำนา40
19กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสะอาดดำเนินการทำนา93
20กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ่อนดำเนินการทำนา68
ที่ชื่อกลุ่มเกษตรกรสถานะสหกรณ์ประเภทกลุ่มเกษตรกรจำนวนสมาชิกร่วมทำธุรกิจทั้งหมด
21กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ่อนพัฒนาดำเนินการทำนา32
22กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงทวายดำเนินการทำนา148
23กลุ่มเกษตรกรทำนาปทุมวาปีดำเนินการทำนา70
24กลุ่มเกษตรกรทำนาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงมะไฟดำเนินการทำนา58
25กลุ่มเกษตรกรทำนาผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้งดำเนินการทำนา86
26กลุ่มเกษตรกรทำนาพังโคนดำเนินการทำนา107
27กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิไพศาลดำเนินการทำนา63
28กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนงามดำเนินการทำนา83
29กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสูงดำเนินการทำนา42
30กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงไข่ดำเนินการทำนา63
31กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงไข่ดำเนินการทำนา63
32กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงลายดำเนินการทำนา171
33กลุ่มเกษตรกรทำนาแมดนาท่มดำเนินการทำนา64
34กลุ่มเกษตรกรทำนาแร่ดำเนินการทำนา47
35กลุ่มเกษตรกรทำนาวัฒนาดำเนินการทำนา143
36กลุ่มเกษตรกรทำนาวานรนิวาสดำเนินการทำนา122
37กลุ่มเกษตรกรทำนาวาริชภูมิดำเนินการทำนา253
38กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีวิชัยดำเนินการทำนา131
39กลุ่มเกษตรกรทำนาสร้างค้อดำเนินการทำนา73
40กลุ่มเกษตรกรทำนาส่องดาวดำเนินการทำนา62
41กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกวั่งดำเนินการทำนา104
42กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวสิมดำเนินการทำนา277
43กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปนดำเนินการทำนา91
44กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวงดำเนินการทำนา115
45กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวงใต้ดำเนินการทำนา88
46กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยหลัวดำเนินการทำนา64
47กลุ่มเกษตรกรทำนาอากาศดำเนินการทำนา52
Advertisement