จัดอบรม ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมบ้านดอนหวาย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร


Advertisement