จัดอบรม ณ อำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร

อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร


Advertisement