บ้านนาวารินทร์ฟาร์ม บ้านโคกสมบูรณ์

หญิงแกร่งทำนาเพื่อชุมชน17 ไร่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวพัฒนาชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวฮางหลากหลายสายพันธุ์
คุณวารินทร์ ศิริบุตร 1 ในสมาชิกกลุ่มโครงการวิจัย “สกลนครโมเดลฯ “

บ้านนาวารินทร์ฟาร์ม บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ผลิตภัณฑ์จากบ้านนาวารินทร์ฟาร์ม
1. ข้าวฮางงอก ข้าวหอมมะลิ105
2. ข้าวกล้องข้าวหอมมะลิ
3. ข้าวกล้อง มะลิแดง
4. ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
5. ข้าวกล้อง 3 สี
6. ข้าวกล้องข้าวเหนียวดำ
7. ป๊อปไรซ์

“รากเหง้ามีไว้ให้เราค้นหา ภูมิปัญญามีไว้ให้เราสืบต่อ ทำนาเพื่อชุมชน 17 ไร่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว พัฒนาชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวฮางหลากหลายสายพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ข้าวที่แปรรูป ได้แก่ ข้าวฮางงอก ข้าวหอมมะลิ105, ข้าวกล้องข้าวหอมมะลิ, ข้าวกล้อง มะลิแดง, ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่, ข้าวกล้อง 3 สี , ข้าวกล้องข้าวเหนียวดำ,ป๊อปไรซ์ การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ช่วยให้ได้ความรู้เรื่องการทำการเกษตรและการแปรรูปอาหาร ได้เครือข่ายความร่วมมือทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และยังได้เรียนแปรรูปอาหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตอนนี้ได้เรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ได้ใช้การขายบนเฟสบุ๊ค ลาซาด้า และกำลังแปรรูปข้าวตอกแตกอีกด้วย อยู่ระหว่างการทดสอบอายุข้าวตอกแตกเคลือบคาราเมล จากโครงการสกลนครโมเดล ได้ผลยังไงแล้วจะรีบบอกนะคะ….”

วารินทร์ ศิริบุตร
บ้านนาวารินทร์ฟาร์ม

บ้านนาวารินทร์ฟาร์ม บ้านโคกสมบูรณ์
6 ม.2 ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270 โทร.097-9268344

Advertisement