ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่กลุ่มเกษตรกรปีบัญชีผลการจัดมาตรฐาน ประจำปี 2560สถานะกลุ่มเกษตรกร
1กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิไพศาล31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
2กลุ่มเกษตรกรทำนานาเพียง31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
3กลุ่มเกษตรกรทำนานาแก้ว31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
4กลุ่มเกษตรกรทำนานาตงวัฒนา31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
5กลุ่มเกษตรกรทำนาเชียงสือ31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
6กลุ่มเกษตรกรทำนาม่วงลาย31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
7กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกก่อง31-ธ.ค.ไม่ผ่านหยุดดำเนินการ
8กลุ่มเกษตรกรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงมะไฟ31-ธ.ค.ไม่ผ่านดำเนินการ
9กลุ่มเกษตรกรทำนาค้อเขียว31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
10กลุ่มเกษตรกรทำนาด่านม่วงคำ31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
11กลุ่มเกษตรกรทำนาแมดนาท่ม31-มี.ค.ไม่ผ่านดำเนินการ
12กลุ่มเกษตรกรทำนาจันทร์เพ็ญ31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
13กลุ่มเกษตรกรทำนาบึงทวาย31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
14กลุ่มเกษตรกรทำนาสร้างค้อ31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
15กลุ่มเกษตรกรทำนาวาริชภูมิ31-มี.ค.ไม่ผ่านหยุดดำเนินการ
16กลุ่มเกษตรกรทำนาธาตุทอง28-ก.พ.ผ่านดำเนินการ
17กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ่อน28-ก.พ.ผ่านดำเนินการ
18กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านถ่อนพัฒนา31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
19กลุ่มเกษตรกรทำนาทรายมูล31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
20กลุ่มเกษตรกรทำนาส่องดาว31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
21กลุ่มเกษตรกรทำนาช้างมิ่ง31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
22กลุ่มเกษตรกรทำนาแร่31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
23กลุ่มเกษตรกรทำนาพังโคน31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
24กลุ่มเกษตรกรทำนาต้นผึ้ง31-ธ.ค.ผ่านดำเนินการ
25กลุ่มเกษตรกรทำนาปทุมวาปี31-มี.ค.ผ่านหยุดดำเนินธุรกิจ
ที่กลุ่มเกษตรกรปีบัญชีผลการจัดมาตรฐาน ประจำปี 2560สถานะกลุ่มเกษตรกร
26กลุ่มเกษตรกรทำนาวัฒนา31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
27กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าศิลา30-เม.ย.ผ่านหยุดดำเนินธุรกิจ
28กลุ่มเกษตรทำนาม่วงไข่31-มี.ค.ไม่ผ่านดำเนินการ
29กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนสูง28-ก.พ.ผ่านดำเนินการ
30กลุ่มเกษตรกรทำนาบะหว้า31-มี.ค.ไม่ผ่านดำเนินการ
31กลุ่มเกษตรกรทำนาขัวก่าย31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
32กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวง31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
33กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกวั่ง31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
34กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีวิชัย31-ธ.ค.ผ่านดำเนินการ
35กลุ่มเกษตรกรทำนาวานรนิวาส31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
36กลุ่มเกษตรกรทำนาคำตากล้า31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
37กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแปน31-ม.ค.ผ่านดำเนินการ
38กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งแก31-ม.ค.ผ่านดำเนินการ
39กลุ่มเกษตรกรทำนาโคกศิลา31-มี.ค.ไม่ผ่านดำเนินการ
40กลุ่มเกษตรกรทำนาคอนสวรรค์31-ม.ค.ไม่ผ่านดำเนินการ
41กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนสะอาด31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
42กลุ่มเกษตรกรทำนาอากาศ31-ม.ค.ผ่านดำเนินการ
43กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองบัวสิม31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
44กลุ่มเกษตรกรทำนาผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยรังแร้ง31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
45กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนงาม31-ธ.ค.ผ่านดำเนินการ
46กลุ่มเกษตรกรทำนานาซอ31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
47กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแวงใต้31-มี.ค.ผ่านดำเนินการ
48กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยหลัว31-ม.ค.ผ่านดำเนินการ

Advertisement