จัดอบรมภายใต้โครงการฯ

จัดอบรมภายใต้โครงการฯ และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการวิจัยฯ

โครงการอบรมภายใต้โครงการ “สกลนครโมเดล”การวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทย จากผลิตภัณฑ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังนี้
– วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
– วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมบ้านดอนหวาย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
– วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

สถานที่จัดอบรม

อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมบ้านดอนหวาย ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

Advertisement